Kvalitāte atbilstoši EN 1090 standartiem!

 

Katram mūsu izstrādājumam spējam nodrošināt augstāko kvalitāti un tās apliecinošu dokumentāciju- Ekspluatācijas īpašību deklarāciju ar CE sertifikātiem, kurā tiek norādīta izmantoto materiālu atbilstība un profesionālās kompetences paaugstināšanā iegūtie sertifikāti.

Šobrīd esam sasnieguši augstu profesionālo kvalifikāciju un strādājam pēc EN 1090, kas nodrošina EXC3 un EXC4 klasei atbilstošu produkcijas ražošanas kvalitāti (Inspecta Latvia).

Piedāvājam arī sertificētu vizuāla testa (VT) un magnētiskā testa (MT) pārbaudes (Level 2, Level 3).

Pēc klienta vēlmēm mūsu sadarbības partneris skrūvpāļu instalēšanā piedāvā skrūvpāļu slodzes pārbaudi objektā. Šo pārbaudi veic noslogojot skrūvpāli ar spiedienu, kas atbilst projektā norādītajam svaram. Ja skrūvpālis pārbaudi neiztur, tad to pagarina un skrūvē dziļāk. Ja objekta specifika to prasa veicam arī pārbaudi uz izraušanu.

Mūsu ražotie skrūvpāļi ir ar CE marku un izgatavoti ar atbildību par padarīto pēc EN 1090 standarta prasībām, ko pielieto visām nesošajām būvkonstrukcijām. Tā kā Latvijā nav izstrādāti nacionālā vai Eiropas standarta, kas nosaka skrūvpāļu kvalitātes un ražošanas prasības, mēs ražojam un projektējam skrūvpāļus atbilstoši Nīderlandes standartiem. Šuves pārbauda neatkarīga uzraudzības institūcija - TÜV NORD.