Filter Project

"Marmors group" rekomendē karsti cinkot skrūvpāļus, lai gan to mūžs pat bez jebkāda pārklājuma būs vidēji 70 un vairāk gadi.

Skrūvpāļa nesošās sieniņas diametru rēķina ņemot vērā koroziju un plānoto izmantošanas lielumu. Ja ir aprēķināts, ka slodzes nešanai nepieciešama 3mm sieniņa un mēs zinām, ka vidējas līdz augstas korozivitātes augsnēs tērauds zaudē ap 33 µm biezuma gadā (Howard A. Perko, 2004), un gribam, lai pāļi mums kalpo 75 gadus, izvēlamies mūsu skrūvpāļiem 6mm sieniņu.

Latvijā nav izstrādāti nacionālie vai Eiropas standarti, kas noteiktu skrūvpāļu kvalitātes un ražošanas prasības. Tādēļ Latvijā galvenā skrūvpāļu problēma ir neatbilstoši produkti, ko ražo vietējās kompānijās, kas taupa uz kvalitātes rēķina. Tāpat mūsu tirgū ir produkcija no NVS valstīm, kas izgatavota neatbilstoši būvniecības normām un standartiem.

Skrūvpāļi (screw piles, helical piles) ir dziļie pāļu pamati, kas ir viegli un ātri montējami, kā arī ļoti piemēroti Latvijas apstākļiem. Skrūvpāļus var izmantot jebkuros ģeoloģiskajos apstākļos, tai skaitā vājas nestspējas gruntīs.

Skrūvpāļus pasaulē izmanto jau divus gadsimtus un Latvijā tie ir nepelnīti aizmirsti. Dažās gruntīs skrūvpālis ir lētākais pamatu variants, dažās gruntīs tas ir vienīgais pamatu veids. 

That's all